Logo Obozu Naukowego

Olimpijska chemia organiczna

Prowadzący:

Termin:

11-17.08.2024 r.

Lokalizacja:

Sielpia

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Chemia organiczna w teorii i zadaniach na Olimpiadzie Chemicznej

UWAGA! Inny zestaw zadań niż na warsztacie Olimpiada Chemiczna II. Do uczestnictwa nie jest wymagany wcześniejszy udział w warsztacie Olimpiada Chemiczna II.

Celem warsztatu jest wspólne przejście drogi od poznania podstawowych zagadnień do tych bardziej zaawansowanych w chemii organicznej. Zajęcia będą przyjmować formę zarówno wykładową (wstęp teoretyczny, wprowadzenie do tematu) oraz pracy samodzielnej z zadaniami olimpijskimi z omówieniem wszystkich zadań przy tablicy.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceum i technikum, pasjonatów chemii, którzy chcieliby przygotować się do Olimpiady Chemicznej. Zapraszamy osoby, które nie omawiały jeszcze chemii organicznej w szkole oraz które miały chemię organiczną w szkole, ale chciałyby utrwalić wiadomości i rozwiązywać zadania z Olimpiady Chemicznej. Warsztat przewidziany jest dla osób planującym w przyszłości studiowanie na kierunkach chemicznych, biologicznych i medycznych.

Wskazane jest, aby uczestnik miał dobrze opanowane podstawy chemii organicznej – program szkoły podstawowej.

Niezbędny sprzęt i oprogramowanie

Podczas warsztatu będziemy rozwiązywać wiele zadań obliczeniowych, dlatego uczestnik powinien mieć swój kalkulator naukowy (przyda się na Olimpiadę!) lub smartfon z odpowiednią aplikacją.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • poszerzysz swoją wiedzę oraz poznasz metody i sposoby rozwiązywania zadań olimpijskich;
  • wykształcisz umiejętności umożliwiające samodzielne przygotowywanie się do Olimpiady w domu;
  • zgłębisz zagadnienia, które nie są omawiane w szkole! (np. identyfikacja struktury związku organicznego na podstawie widm spektroskopowych);
  • poznasz zasady i oswoisz się z pisaniem mechanizmów reakcji, co bywa szczególnie przydatne przy przewidywaniu produktów nieznanych Tobie reakcji;
  • usystematyzujesz wiedzę o poszczególnych grupach związków chemicznych, zwłaszcza reakcjach charakterystycznych grup funkcyjnych związków organicznych;
  • oswoisz się z rodzajami zadań olimpijskich zarówno z zestawów publikowanych na stronie Olimpiady, jak i tych (starszych), które nie są tam udostępnione.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Podział związków organicznych

Pierwszego dnia poznasz poszczególne grupy związków organicznych i charakterystyczne reakcje dla poszczególnych grup funkcyjnych. Na początku warsztatów będziemy rozwiązywać mniej skomplikowane zadania z Olimpiady Chemicznej – z folderu A i etapu wstępnego.

Dzień drugi

Mechanizmy reakcji

Tego dnia poznasz zasady pisania mechanizmów reakcji, co będzie szczególnie pomocne przy określaniu produktów nieznanych Ci reakcji. Będziemy również kontynuować omawianie charakterystycznych i imiennych reakcji w chemii organicznej.

Dzień trzeci

Podstawy spektroskopii

W tej części warsztatów poznasz podstawy spektroskopii i nauczysz się dedukować struktury cząsteczek organicznych na podstawie ich widm MS, IR, NMR. Jest to bardzo przydatne, ponieważ w zadaniach olimpijskim widma są uzupełnieniem treści zadań z chemii organicznej.

Dzień czwarty

Rozwiązywanie zadań

Repetitio est mater studiorum. Kierując się tą łacińską sentencją, ostatnie dwa dni warsztatów spędzisz na wykorzystaniu swojej wiedzy w praktyce – zdobytą wiedzę wykorzystasz, aby rozwiązać trudniejsze zadania z Olimpiady Chemicznej – z folderu B (zarówno te publikowane na stronie Olimpiady, jak i te które nie są tam udostępnione).

Dzień piąty

Rozwiązywania zadań ciąg dalszy

Tego dnia rozwiążesz zadania B (zarówno te publikowane na stronie Olimpiady, jak i te które nie są tam udostępnione) z II i III etapów Olimpiady Chemicznej tematycznie związane z wcześniej omawianymi zagadnieniami.

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.

Maria Curie-Skłodowska