Logo Obozu Naukowego

Olimpiada Chemiczna II

Prowadzący:

Termin:

22-28.07.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Zadania teoretyczne i praktyczne z Olimpiady Chemicznej z zakresu chemii analitycznej, fizycznej i organicznej

UWAGA! Inny zestaw zadań eksperymentalnych do analizy niż na warsztacie Olimpiada Chemiczna I. Do uczestnictwa nie jest wymagany wcześniejszy udział w warsztacie Olimpiada Chemiczna I.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy w chemii organicznej DEAD znaczy to samo, co w języku angielskim oraz czym benzyn różni się od benzenu? Gdzie występują wody radoczynne i jak dzięki kinetyce chemicznej możemy opisać przemiany w nich zachodzące? W jaki dosłownie magiczny sposób spektroskopia NMR zyskuje na swej wszechstronności? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź podczas pięciu dni warsztatu, którego głównym celem jest rozpoczęcie przygody z Olimpiadą Chemiczną i przygotowanie do niej. Olimpiada Chemiczna to warsztat, podczas którego będziesz mógł spróbować swoich sił nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceum i technikum, pasjonatów chemii, którzy chcieliby przygotować się do Olimpiady Chemicznej. Zapraszamy osoby, które mają małe doświadczenie w rozwiązywaniu zadań eksperymentalnych. Warsztat przewidziany jest dla osób planujących w przyszłości studiowanie na kierunkach chemicznych, biologicznych i medycznych.

Wskazane jest, aby uczestnik miał opanowany materiał z chemii na poziomie rozszerzonym (nie jest to konieczne, ale na pewno umożliwi lepsze zrozumienie omawianych zagadnień).

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • poszerzysz swoją wiedzę oraz poznasz metody i sposoby rozwiązywania zadań olimpijskich;
  • wykształcisz umiejętności umożliwiające samodzielne przygotowywanie się do Olimpiady w domu;
  • zgłębisz zagadnienia, które nie są omawiane w szkole! (np. identyfikacja struktury związku organicznego na podstawie widm spektroskopowych);
  • usystematyzujesz wiedzę o poszczególnych grupach związków chemicznych, zwłaszcza reakcjach charakterystycznych grup funkcyjnych związków organicznych;
  • samodzielne wykonasz analizy eksperymentalne (w zależności od poziomu zaawansowania będziesz mógł wykonywać zadania laboratoryjne o zróżnicowanym poziomie trudności);
  • oswoisz się z rodzajami zadań olimpijskich.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia fizyczna – kinetyka

Pierwszy dzień warsztatów będzie dotyczył zjawisk fizycznych towarzyszących reakcjom chemicznym. Tym razem sprawdzisz, czy łatwiej jest nauczyć się równań kinetycznych na pamięć, czy też wyprowadzić je z postaci całkowej. Swoją wiedzę zastosujesz również do rozwiązywania problemów opisujących reakcje katalityczne, w tym enzymatyczne oraz rozpady promieniotwórcze.

Dzień drugi

Laboratorium Olimpijczyka – chemik-detektyw w akcji

Na początku części laboratoryjnej rozgrzewką chemiczną będzie poznanie reakcji charakterystycznych – będziesz mógł wykonywać „ślepe próby” przechodząc następnie do zadań polegających na identyfikacji danej substancji zarówno pojedynczo, jak i w mieszaninie. W zależności od poziomu zaawansowania i opanowanego materiału, będziesz mógł wykonywać zadania o zróżnicowanym stopniu trudności.

Dzień trzeci

Laboratorium Olimpijczyka ciąg dalszy

Trzeci dzień warsztatów poświęcimy na kontynuację części laboratoryjnej – wykonywanie zadań doświadczalnych z analizy jakościowej.

Dzień czwarty

Chemia organiczna i podstawy spektroskopii

W tej części warsztatów przypomnisz sobie i poznasz mniej popularne reakcje charakterystyczne dla poszczególnych grup związków organicznych. Dowiesz się np. jaki jest mechanizm działania enzymu wydzielanego w sytuacji kryzysowej przez termity broniące swojego gniazda, który oparty jest na reakcji addycji sprzężonej do α,β-nienasyconego związku karbonylowego. Oprócz tego poznasz wszechstronność zastosowań związków metaloorganicznych, szczególnie popularnych związków Grignarda. Nauczysz się również dedukować struktury cząsteczek organicznych na podstawie ich widm spektroskopowych (MS, IR, NMR). Jest to bardzo przydatne, ponieważ w zadaniach olimpijskim widma są uzupełnieniem treści zadań z chemii organicznej.

Dzień piąty

Chemii organicznej i podstaw spektroskopii ciąg dalszy

Repetitio est mater studiorum. Kierując się tą łacińską sentencją, ostatni dzień warsztatów spędzimy na kontynuacji omawiania zagadnień z dnia czwartego, ponieważ chemia organiczna jest najobszerniejszym działem w części zadań teoretycznych na Olimpiadzie Chemicznej.

Uczony jest w swojej pracowni nie tylko technikiem, lecz również dzieckiem wpatrzonym w zjawiska przyrody, wzruszające jak czarodziejska baśń.

Maria Curie-Skłodowska