Logo Obozu Naukowego

Olimpiada Chemiczna I

Prowadzący:

Termin:

16-22.07.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Zadania teoretyczne i praktyczne z Olimpiady Chemicznej z zakresu chemii analitycznej, fizycznej i nieorganicznej

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy gazy szlachetne są na pewno aż tak szlachetne, że nie reagują z żadnymi innymi pierwiastkami? Dlaczego fluorki „hamują” sztuczny krwotok? Jak (wykorzystując wiedzę z termodynamiki) przekonać etylen do uwodornienia, co w normalnych warunkach (rozpatrując reakcję 1 mola etenu) trwałoby ponad 20 tysięcy lat? Na te i wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź podczas pięciu dni warsztatu, którego głównym celem jest rozpoczęcie przygody z Olimpiadą Chemiczną i przygotowanie do udziału w niej. Olimpiada Chemiczna to warsztat, podczas którego będziesz mógł spróbować swoich sił nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceum i technikum, pasjonatów chemii, którzy chcieliby przygotować się do Olimpiady Chemicznej. Zapraszamy osoby, które mają małe doświadczenie w rozwiązywaniu zadań eksperymentalnych. Warsztat przewidziany jest dla osób planujących w przyszłości studiowanie na kierunkach chemicznych, biologicznych i medycznych.

Wskazane jest, aby uczestnik miał opanowany materiał z chemii na poziomie rozszerzonym (nie jest to konieczne, ale na pewno umożliwi lepsze zrozumienie omawianych zagadnień).

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • poszerzysz swoją wiedzę oraz poznasz metody i sposoby rozwiązywania zadań olimpijskich;
  • wykształcisz umiejętności umożliwiające samodzielne przygotowywanie się do Olimpiady w domu;
  • zgłębisz zagadnienia, które nie są omawiane w szkole! (np. teoria pola krystalicznego);
  • usystematyzujesz wiedzę o poszczególnych grupach związków chemicznych;
  • samodzielnie wykonasz analizy eksperymentalne (w zależności od poziomu zaawansowania uczestnicy będą mogli wykonywać zadania laboratoryjne o zróżnicowanym poziomie trudności);
  • oswoisz się z rodzajami zadań olimpijskich.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna i koordynacyjna

Warsztat rozpoczniemy od zadań z chemii nieorganicznej, poznając ciekawe reakcje charakterystyczne dla poszczególnych pierwiastków i ich związków. Na początku omówimy również teorię konieczną do rozwiązywania zadań z chemii koordynacyjnej.

Dzień drugi

Chemia analityczna

Drugiego dnia warsztatu zapoznasz się z odpowiednią teorią, dzięki czemu rozwiążesz zadania dotyczące równowag ustalających się w roztworach wodnych, dysocjacji elektrolitycznej mocnych i słabych kwasów i zasad, protolizy, kompleksowania oraz strącania i rozpuszczalności osadów.

Dzień trzeci

Laboratorium Olimpijczyka – chemik-detektyw w akcji

Na początku części laboratoryjnej rozgrzewką chemiczną będzie poznanie reakcji charakterystycznych – będziesz mógł wykonywać „ślepe próby” przechodząc następnie do zadań polegających na identyfikacji danej substancji zarówno pojedynczo, jak i w mieszaninie. W zależności od poziomu zaawansowania i opanowanego materiału, będziesz mógł wykonywać zadania o zróżnicowanym stopniu trudności.

Dzień czwarty

Laboratorium Olimpijczyka ciąg dalszy

Czwarty dzień warsztatu poświęcimy na kontynuację części laboratoryjnej – wykonywanie zadań doświadczalnych z analizy jakościowej.

Dzień piąty

Chemia fizyczna – termodynamika

Kolejny dzień warsztatu będzie dotyczył zjawisk fizycznych towarzyszących reakcjom chemicznym. Nauczymy się, jak można wyznaczyć podstawowe funkcje termodynamiczne oraz w jaki sposób możesz je użyć do określania kierunku przebiegu reakcji chemicznych.

Wielu twórców niezależnych, którzy osiągają natychmiastowy sukces, pracują na niego tak naprawdę kilkanaście lat.

Dan Adelman