Logo Obozu Naukowego

Matura z biologii

Prowadzący:

Termin:

17-23.08.2024 r.

Lokalizacja:

Sielpia

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Metody poprawnego rozwiązywania zadań maturalnych z biologii

Przygotowujesz się do matury z biologii i chcesz stać się mistrzem wstrzelenia się w klucz odpowiedzi? Jeżeli tak, to ten warsztat jest właśnie dla Ciebie. Poznasz różne rodzaje zadań, omówimy ich różnice oraz dowiesz się, jak podejść do ich rozwiązywania. Nabierzesz umiejętności poprawnej analizy i interpretacji tekstów oraz innych informacji zawartych w zadaniach. Dzięki tym kompetencjom poczujesz się znacznie pewniej, przygotowując się do egzaminu maturalnego z biologii. Każdego dnia będziesz szlifować te umiejętności poprzez praktyczną pracę z zadaniami oraz powtórkę materiału teoretycznego potrzebnego do rozwiązania zadania. Wybierzemy je tak, aby obejmować te typy zadań i zagadnienia, które sprawiają najwięcej trudności uczniom oraz zawierają subtelne "haczyki", które autorzy pytań starają się ukryć.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceum, zainteresowanych biologią i planujących pisać maturę lub olimpiadę z tego przedmiotu. Zapraszamy osoby, które zainteresowane są w przyszłości studiami z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych. Każda osoba spełniająca powyższe wymagania poradzi sobie na zajęciach i wyniesie z nich wartościowe informacje, ale im większa znajomości biologii na poziomie licealnym, tym bardziej wartościowe będą to zajęcia.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • poznasz skuteczne metody rozwiązywania testów oraz zadań;
  • udoskonalisz umiejętności pisania odpowiedzi do zadań otwartych zgodnie z kluczem odpowiedzi;
  • poszerzysz wiedzę z zakresu biologii;
  • poznasz sposoby nauki biologii poprzez zrozumienie zagadnień, skojarzenia oraz mnemotechniki;
  • usłyszysz o najczęściej popełnianych błędach podczas rozwiązywania zadań.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Genetyka

Mendel, Morgan, Klinefelter, Turner, Edwards, Punnett - to nazwiska, o których będziemy rozmawiać. Tematem naszych dyskusji będą choroby genetyczne, sposoby dziedziczenia cech, mutacje punktowe i chromosomowe. Wspólnie omówimy te zagadnienia, a następnie nauczysz się rozwiązywać zadania z nimi związane. Będziesz praktykować rysowanie rodowodów, obliczanie prawdopodobieństwa dziedziczenia chorób w rodzinie oraz diagnozowanie chorób genetycznych. To umiejętności, które zdobędziesz tego dnia.

Dzień drugi

Ekologia i Ewolucja

Tematy często pomijane i zaniedbywane w szkole, zazwyczaj z powodu ograniczonego czasu, stają się wręcz kluczowe na egzaminie maturalnym czy olimpiadzie. Zagadnienia takie jak zależności między organizmami, cechy populacji, sieci troficzne oraz kwestie ochrony środowiska i przyrody stanowią podstawowe tematy, które poruszymy drugiego dnia warsztatu. Omówimy również tematy związane z doborem naturalnym, antropogenezą, specjacją, filogenezą oraz prawem Hardy’ego-Weinberga. Po naszym spotkaniu te pojęcia staną się dla Ciebie zrozumiałe.

Dzień trzeci

Człowiek

Dział biologii chyba najbardziej lubiany przez uczniów, dlatego też skupimy się na najtrudniejszych zagadnieniach. Układ nerwowy, hormonalny, odpornościowy, wydalniczy i krwionośny, to te na których skupimy naszą uwagę. Omówimy anatomię oraz wyjaśnimy fizjologię i funkcjonowanie tych układów.

Dzień czwarty

Metabolizm

Dlaczego nie można mówić, że energia jest "produkowana"? Jaka jest różnica między oddychaniem beztlenowym a fermentacją? Co to jest fotooddychanie? W czym różnią się rośliny C4 i CAM? O czym informuje stała Michaelisa? To pytania, na które uzyskasz odpowiedzi w trakcie zajęć, a później wykorzystasz tę wiedzę w praktycznych zadaniach.

Dzień piąty

Botanika

Wiele razy słyszałem od uczniów tekst „Czy powtórzymy rośliny, bo ja zupełnie nic z nich nie pamiętam?” Jest to temat, który przysparza sporo problemów. Różnice w budowie roślin okryto- i nagonasiennych. Cykle rozwojowe różnych klas roślin. Budowa pierwotna i wtórna łodyg oraz korzeni, to tylko niektóre z zagadnień jakie omawiać będziemy w trakcie zajęć.

Życie to stan równowagi między syntezą, a degradacją białka.

Yoshinori Oshumi, Zdobywca nagrody nobla 2016