Logo Obozu Naukowego

Matura rozszerzona z matematyki II

Prowadzący:

Termin:

17-23.08.2024 r.

Lokalizacja:

Sielpia

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Powtórzenie wybranych zagadnień do matury rozszerzonej z matematyki

UWAGA! Inny zestaw zadań niż na warsztacie Matura rozszerzona I. Do uczestnictwa nie jest wymagany wcześniejszy udział w warsztacie Matura rozszerzona z matematyki I.

Warsztat ma na celu poszerzyć Twoją wiedzę z matematyki i w krótkim czasie przećwiczyć część materiału niezbędnego do napisania matury rozszerzonej. W trakcie zajęć przerobimy typowe zadania maturalne, które poprzedzimy konieczną teorią i uzupełnimy o przydatne wskazówki. Skupimy się na skutecznych sposobach rozwiązywania arkuszy oraz metodach zapamiętywania bardziej skomplikowanych zagadnień, które pozwolą Ci jak najlepiej napisać maturę!

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceów zainteresowanych zdawaniem matury rozszerzonej z matematyki, która otwiera drzwi na większość uczelni wyższych. Jedyne wymagania to podstawy matematyczne i znajomość materiału do matury na poziomie podstawowym – resztę opanujemy już wspólnie :)

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • rozwiniesz się w dziedzinie matematyki ze szczególnym naciskiem na przygotowanie do matury;
  • utrwalisz swoją wiedzę w zakresie: wyrażeń algebraicznych i ich własności, rozwiązywania równań i nierówności, analizy matematycznej funkcji, trygonometrii, geometrii oraz rachunku różniczkowego;
  • zdobędziesz cenną intuicję dzięki wizualizacjom przez które „zobaczysz matematykę”;
  • przećwiczysz pamięć przy pomocy mnemotechnik niezbędnych do zapamiętywania trudniejszych zagadnień.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Rozwiązywanie równań algebraicznych

Pierwszy dzień zajęć zaczniemy od najbardziej „typowego” działu matematyki, jakim są równania. Nauczysz się metod ich rozwiązywania oraz poznasz rodzaje zadań, których możesz spodziewać się na maturze. Spróbujemy również wyrobić pewne intuicje, które przyspieszą Twoje obliczenia.

Dzień drugi

Analiza matematyczna

Drugiego dnia przypomnimy sobie jedno z najbardziej praktycznych zastosowań matematyki i zajmiemy się analizą funkcji. Nauczysz się poprawnej metody rozwiązywania zadań tego typu i omówimy sposoby, które ułatwiają sprawne liczenie. Opanujesz też narzędzia, które pomogą Ci lepiej „zobaczyć matematykę”.

Dzień trzeci

Geometria i trygonometria

Trzeci dzień obejmie szerokie zagadnienia związane z geometrią oraz trygonometrią. Przedstawiona zostanie niezbędna teoria dotycząca cech figur geometrycznych i wiążących je własności (nie tylko trygonometrycznych), a następnie nauczysz się rozwiązywać zadania z tego działu.

Dzień czwarty

Rachunek różniczkowy i tematy dodatkowe

Przedostatniego dnia skupimy się na materiałach, które są unikalne w programie matury rozszerzonej z matematyki jak na przykład różniczkowanie. Również wtedy zajmiemy się mniejszymi działami z podstawy programowej, których nie należy pomijać podczas nauki oraz omówimy tematy zaproponowane przez uczestników.

Dzień piąty

Arkusze maturalne

Ostatni dzień wykorzystany zostanie na utrwalenie wiadomości z dni poprzednich. Uczestnicy otrzymają przykładowe arkusze maturalne i czas ten poświęcimy na rozwiązywanie, a następnie omawianie zadań.

Matematyka wyposaża nas w coś jakby nowy zmysł.

Karol Darwin