Logo Obozu Naukowego

Chemia doświadczalna II

Prowadzący:

Termin:

22-28.07.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Eksperymentalne laboratorium chemiczne dla młodzieży II

UWAGA! Warsztat z innymi zagadnieniami niż na warsztacie Chemia doświadczalna I. Do uczestnictwa nie jest wymagany wcześniejszy udział w warsztacie Chemia doświadczalna I.

Chemia jest fascynująca!!! Masz takie samo zdanie na jej temat? Jeżeli tak, to jest to warsztat idealny dla Ciebie. Chemia doświadczalna II to warsztat podobny do części I ale poruszymy zupełnie inne zagadnienia – ekstrakcja, redoks, alkacymetria, estry czy nawet kropki kwantowe – nie tylko je zrozumiesz ale też sam wykonasz! Jeśli chcesz wiedzieć więcej, jeśli zadajesz pytania: jak oni to otrzymali? To powinieneś odwiedzić ten warsztat.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi oraz ciekawych skąd powiedzenie „wszystko to chemia”.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie, powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej tj.: znajomość układu okresowego (właściwości zależne od grupy układu okresowego), podstawowych grup związków (tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • wykonasz doświadczenia obecne w szkole;
  • będziesz potrafił samemu wykonać różne operacje chemiczne przydatne w życiu;
  • utrwalisz wiedzę i dzięki doświadczeniom przygotujesz się do różnych konkursów chemicznych;
  • będziesz się świetnie bawił w naszym pół-profesjonalnym laboratorium – ale w pełni profesjonalnie wyposażonym!

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna

Już od pierwszego dnia naszych warsztatów poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium. Staniesz przed zadaniem opisu i badania materii budującej cały nasz świat. Poznasz właściwości wszystkich podstawowych grup związków nieorganicznych, takich jak tlenki, wodorotlenki, kwasy oraz sole. Dzięki zajęciom praktycznym zdołasz utrwalić swoją dotychczasową wiedzę oraz skonfrontować ją z rzeczywistością. Nauczysz się także dobrego projektowania doświadczeń oraz formowania obserwacji i wynikających z nich wniosków.

Dzień drugi

Reakcje redukcji i utleniania

Reakcje redoks (redukcji i utlenienia) to charakterystyczny typ reakcji chemicznych polegający na przenoszeniu elektronów pomiędzy cząsteczkami chemicznymi biorącymi w nich udział. Reakcje te obserwujemy każdego dnia w swoim otoczeniu nie zdając sobie z tego sprawy, np. korozja metalowych konstrukcji, spalanie paliwa w samochodzie czy fotosynteza lub oddychanie komórkowe. W tym dniu poznasz zasady określające przypisanie stopni utlenienia poszczególnym atomom, dowiesz się czym jest oraz jak powstaje patyna, a także przeprowadzisz szereg charakterystycznych reakcji redox pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy teoretycznej i wykorzystanie jej w tworzeniu układów reakcyjnych.

Dzień trzeci

Chemia organiczna

Diament, grafit, grafen, fulereny i nanorurki to tylko kilka z wielu poznanych odmian alotropowych węgla – pierwiastka, którego chemię rozpatrywać będziemy w tym dniu. Chemia organiczna to olbrzymi dział, zajmujący się badaniem połączeń, właściwości i reaktywności związków zawierających węgiel. W tym dniu zapoznasz się z podstawowymi organicznymi związkami chemicznymi, przeprowadzisz reakcje charakterystyczne, pozwalające na określenie ich reaktywności oraz właściwości chemicznych, a także dowiesz się dlaczego z pozoru dwie identyczne substancje mogą być jednocześnie lekiem i trucizną. W trakcie zajęć praktycznych przeprowadzisz reakcje pozwalające na odróżnienie podstawowych związków organicznych, a także poznasz sposób na badanie zafałszowań w produktach spożywczych.

Dzień czwarty

Chemia analityczna

Przedostatniego dnia poznasz wiele zagadnień z dziedziny chemii analitycznej, a także wykonasz miareczkowanie pH-metryczne, technikę pozwalającą na określenie ilości badanego składnika w roztworze z wykorzystaniem odpowiedniej sondy, w reakcji zobojętniania. Poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium analitycznym. Dowiesz się między innymi, czym jest pH, jak określić twardość wody oraz dlaczego w laboratorium używamy wody destylowanej. W trakcie pracy poznasz takie zagadnienia, jak mol, stężenie molowe, stężenie procentowe oraz zdobędziesz niezbędne umiejętności obsługi szkła miarowego – niezwykle przydatne w przypadku konkursów chemicznych jak i przyszłych zajęć laboratoryjnych na studiach.

Dzień piąty

Chemia zapachu

Zapach to cecha związków chemicznych lub ich mieszanin polegająca na pobudzaniu narządu węchu. W ostatnim dniu zajęć poznasz sposób w jaki nasz organizm rejestruje takie bodźce oraz dlaczego część z nich odbierana jest pozytywnie, a inna negatywnie. Poznasz wiele technik pozwalających na ekstrakcję substancji zapachowych z naturalnych źródeł. Podczas pracy laboratoryjnej własnoręcznie wykonasz kule kąpielowe, mydła oraz świeczki, z dodatkami aromatów, wód kwiatowych oraz suszonych kwiatów czy nawet samemu wyekstrahujesz je z roślin.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman