Logo Obozu Naukowego

Chemia doświadczalna I

Prowadzący:

Termin:

10-16.07.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Eksperymentalne laboratorium chemiczne dla młodzieży I

Chemia jest fascynująca!!! Masz takie samo zdanie na jej temat? Jeżeli tak, to jest to warsztat idealny dla Ciebie. Chemia doświadczalna to warsztat, podczas którego będziesz mógł sam wykonać doświadczenia, które na lekcjach chemii są tylko opisywane w podręcznikach. Dodatkowo rozszerzysz tę wiedzę! Przekażemy ją w sposób przystępny, dzięki czemu dotąd niezrozumiałe stanie się oczywiste.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, zainteresowanych zagadnieniami chemicznymi oraz pragnących sprawdzić i wykonać własnoręcznie ciekawostki chemiczne.

Uczestnicy, którzy chcą wziąć udział w warsztacie, powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej tj.: znajomość układu okresowego (właściwości zależne od grupy układu okresowego), podstawowych grup związków (tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole) oraz podstawowych typów reakcji chemicznych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • zrozumiesz procesy chemiczne zachodzące dookoła Ciebie i spojrzysz na wiele rzeczy w bardziej naukowy sposób;
  • utrwalisz wiedzę teoretyczną oraz dzięki rozszerzeniu o wiedzę praktyczną, przygotujesz się do różnych konkursów chemicznych;
  • osobiście sprawdzisz wiele ciekawostek, które były tylko wspominane w książkach;
  • będziesz się świetnie bawił w naszym pół-profesjonalnym laboratorium – ale w pełni profesjonalnie wyposażonym!

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Chemia nieorganiczna

Tak jak podczas budowy domu najważniejsze są fundamenty, tak i podczas naszego kursu chemii doświadczalnej ważne są podstawy. Omówimy sobie typy reakcji, rozszerzymy układ okresowy o kilka dodatkowych informacji i poznamy parametry opisujące materię. Będziesz miał możliwość sprawdzenia teorii w praktyce, otrzymasz wodór oraz zapoznasz się z wieloma charakterystycznymi reakcjami chemicznymi z udziałem głównych grup związków nieorganicznych. Zdobytą i utrwaloną wiedzę będziesz w stanie wykorzystać w każdej dziedzinie chemii.

Dzień drugi

Chemia zapachu

Zapach to cecha związków chemicznych lub ich mieszanin polegająca na pobudzaniu narządu węchu. W drugim dniu zajęć poznasz sposób w jaki nasz organizm rejestruje takie bodźce oraz dowiesz się, dlaczego część z nich odbierana jest pozytywnie, a inna negatywnie. Dowiesz się także, czym są sole trzeźwiące. Poznasz wiele technik pozwalających na ekstrakcję substancji zapachowych z naturalnych źródeł. Na zajęciach samodzielnie wytworzysz hit kosmetyczny – hydrolat (naturalną zapachową wodę kwiatową). Ten warsztat to nie tylko mieszanie w kolbie, to poznawanie wpływu licznych związków na cały organizm, samopoczucie i humor.

Dzień trzeci

Chemia organiczna

Z grupy atomów budujących cały nasz świat już wieki temu chemicy wydzielili trzy konkretne pierwiastki, których chemię połączeń zaczęli opisywać. Tak! Pierwiastki te to węgiel, tlen i wodór, a ich połączenia tworzą ogromną część chemii, zwaną chemią organiczną. W tym dniu dowiesz się, jakie różnice występują pomiędzy poszczególnymi grupami związków organicznych, przeprowadzisz ich reakcje charakterystyczne, a także porównasz je pod względem zachowania w kontakcie z różnymi reagentami. W toku pracy laboratoryjnej przeprowadzisz także reakcję otrzymywania lustra srebrowego.

Dzień czwarty

Elektrochemia

W przedostatniej części warsztatów przyjrzymy się typowym i nietypowym źródłom energii elektrycznej. Będziesz mógł skonstruować wegetariańską baterię oraz elektrochemicznie zmieniać barwę roztworów. Ponadto, poznasz historię baterii w tym stosu Volty, który zapoczątkował prace nad ogniwami galwanicznymi. W toku pracy zaznajomisz się także z szeregiem napięciowym metali, różnicą w ich reaktywności oraz siłą elektromotoryczną. Zdobyta wiedza pozwoli ci na racjonalne projektowanie reakcji chemicznych w oparciu o aktywność metali.

Dzień piąty

Chemia analityczna

Ostatniego dnia poznasz wiele zagadnień z dziedziny chemii analitycznej, a także wykonasz miareczkowanie alkacymetryczne. Nauczysz się techniki pozwalającej na określenie ilości badanego składnika w roztworze z wykorzystaniem barwnego wskaźnika. Poczujesz się jak w prawdziwym laboratorium analitycznym. Dowiesz się między innymi, czym jest pH oraz jak określić twardość wody. W trakcie pracy poznasz takie zagadnienia jak mol, stężenie molowe, stężenie procentowe oraz zdobędziesz umiejętności niezbędne do obsługi szkła miarowego.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman