Logo Obozu Naukowego

Biotechnologia

Prowadzący:

Termin:

28.07-3.08.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Kwasy nukleinowe, białka, bakterie i wirusy oraz ich wykorzystanie w terapiach medycznych

Wiedza, którą zdobywasz na lekcjach biologii, stanowi podstawę wielkich odkryć! W trakcie warsztatów pogłębisz i poszerzysz informacje o budowie i funkcjonowaniu związków biologicznych oraz mikroorganizmów. Jednak najważniejszą częścią warsztatów będzie wprowadzenie Cię do świata najnowszych technologii, które mogą stać się terapiami przyszłości. Dla lepszego zrozumienia zaawansowanych metod naukowych wykonasz uproszczone modele eksperymentalne i zadania na podstawie publikacji naukowych.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat jest skierowany do licealistów, którzy chcą powtórzyć zagadnienia maturalne z biologii molekularnej i biotechnologii, jednocześnie pragnąc dowiedzieć się, w jaki sposób ta wiedza jest wykorzystywana w praktyce. Zajęcia dedykowane są osobom planującym w przyszłości studia na kierunkach: biologia, biotechnologia oraz innych związanych z naukami medycznymi.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • opanujesz obowiązkowe zagadnienia maturalne z genetyki i biotechnologii;
  • pogłębisz swoją wiedzę z genetyki i biotechnologii o dodatkowe zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem proteomiki i enzymologii;
  • poznasz najnowsze osiągnięcia biotechnologiczne;
  • wykonasz modele ułatwiające zrozumienie zaawansowanych zagadnień;
  • dowiesz się, jak zaplanować i wykonać eksperymenty w "domowych warunkach" oraz jak przygotować pracę badawczą na Olimpiadę Biologiczną.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Ekspresja informacji genetycznej

Genom, gen, DNA, RNA – co oznaczają te pojęcia? Wyjaśnimy te pojęcia, przypomnisz sobie czym jest transkrypcja i translacja. Odpowiemy sobie również na pytanie, dlaczego tak ważne było zrozumienie centralnego dogmatu biologii molekularnej dla biotechnologii.

Dzień drugi

Budowa i właściwości białek

Czym są enzymy jaka jest ich rola i funkcja? Omówimy budowę i podstawowe właściwości białek – punkt izoelektryczny i to co się dzieje w trakcie denaturacji, czy wysalania białek. Jeśli chcesz wykorzystać enzym, musisz poznać jego właściwości! Przeliczanie stężeń, krzywa Michaelisa Menten i inne parametry enzymatyczne nie będą miały już dla Ciebie tajemnic. Poznasz także narzędzia informatyczne, które pomagają naukowcom analizować funkcje i strukturę białek.

Dzień trzeci

Jak wyprodukować biofarmaceutyki?

Co muszą zrobić naukowcy, jakie techniki wykorzystać, kiedy chcą wyprodukować białko? Odpowiemy sobie na te pytania poprzez omówienie tego, jak wyprodukować gen, jak dokonać transformacji bakterii i jak wyprodukowane białko może zostać oczyszczone. Omówimy techniki jak elektroforeza DNA, metoda PCR i poszerzymy wiedzę o najnowsze techniki sekwencjonowania jak „spatial sequencing”.

Dzień czwarty

Przeciwciała i CAR-T-cells

W kontekście biotechnologii, przeciwciała stanowią kluczowy element terapii biologicznych. Ich produkcja nie ogranicza się do bakterii. Istotną rolę odgrywają również systemy ekspresyjne eukariotyczne, takie jak komórki drożdży czy hodowle komórkowe ssaków. Dlaczego tak ważne jest zrozumienie modyfikacji potranslacyjnych białek w doborze odpowiedniego organizmu ekspresyjnego? Jakie narzędzia inżynierii genetycznej są istotne w przypadku przeciwciał, a jakie dla CAR-T-cells?

Dzień piąty

Terapie genowe, przyszłość czy teraźniejszość?

Tego dnia przyjrzysz się roli wirusów i terapii fagowej w biotechnologii medycznej, eksplorując ich wyzwania i obecne perspektywy. Jak zaprojektować dobry eksperyment? Czym są zmienne zależne i niezależne, próba kontrolna i badawcza? Na te pytania również poznasz odpowiedź. Tego dnia poznasz najciekawsze fakty z historii rozwoju biotechnologii i dowiesz się, jaką odgrywa rolę obecnie. Mini-biotechnologia – dowiesz się, jakie doświadczenia biotechnologiczne możemy prowadzić w domowym zaciszu.

Zdrowie wymaga stanu równowagi między wpływami środowiska, sposobem życia oraz różnymi elementami ludzkiej natury.

Hipokrates