Logo Obozu Naukowego

Biochemia

Prowadzący:

Termin:

10-16.07.2024 r.

Lokalizacja:

Piękna Góra

Czas trwania warsztatów:

20 godzin - 25 jednostek lekcyjnych w ciągu 5 dni zajęć

Laboratorium biochemiczne - metabolizm, oddychanie tlenowe i beztlenowe, cykl Krebsa, fotosynteza, enzymy

Dlaczego cykl Krebsa jest okrągły? Jaka jest rola światła w FOTOsyntezie? Nasze warsztaty pozwolą Ci odpowiedzieć na te i wiele innych pytań z zakresu biochemii. Pokażemy Ci jak naukowcy tacy jak Hans Krebs, Robin Hill czy Michaił Cwiet odkryli tajemnice otaczającego ich świata chemicznych związków życia. W trakcie warsztatów czeka na Ciebie szereg doświadczeń z zakresu fotosyntezy, enzymów, oddychania tlenowego i beztlenowego.

Do kogo kierowany jest ten warsztat?

Warsztat skierowany jest do uczniów liceum, zainteresowanych zagadnieniami z zakresu biochemii i enzymatyki. Zajęcia dedykowane są osobom planującym w przyszłości studia na kierunkach: biologia, biotechnologia oraz innych związanych z naukami medycznymi.

Dlaczego warto wziąć udział w tym warsztacie?

Biorąc udział w warsztacie:

  • nauczysz się w jaki sposób projektować, przeprowadzać i analizować doświadczenie naukowe;
  • nauczysz się wnioskować z danych otrzymanych doświadczalnie;
  • sprawdzisz się w zadaniach typu maturalnego ułożonych na podstawie przeprowadzonych doświadczeń;
  • poszerzysz wiedzę z zakresu metabolizmu komórkowego, biochemii, enzymatyki oraz biotechnologii.

Program warsztatu

Dzień pierwszy

Żmudne początki – jak działa metabolizm

W pierwszym dniu omówimy podstawowe zasady metabolizmu. Skąd organizmy żywe pozyskują energię? Na czym polega oddychanie? Dowiesz się, jak zachodzą reakcje egzo- i endotermiczne oraz co decyduje o ich przebiegu.

Dzień drugi

Piwo Pasteura

Omówimy oddychanie tlenowe i beztlenowe na podstawie doświadczenia z drożdżami – tak jak zrobił to Ludwig Pasteur pod koniec XIX w.! Przez przeszło 120 lat udało nam się lepiej zrozumieć jak zachodzi tzw. Efekt Pasteura – omówimy jego podstawy biochemiczne i znaczenie biologiczne. Omówimy takie zagadnienia jak fermentacja mleczanowa, alkoholowa oraz glikoliza.

Dzień trzeci

Czy Cykl Krebsa jest okrągły?

Cykl Krebsa jako podstawowy mechanizm oddychania tlenowego – przeprowadzisz doświadczenia i udowodnisz, że nie jest on wymysłem szkolnych podręczników. Zrozumiesz czemu mitochondrium jest nazywane elektrownią komórki. Poruszymy takie zagadnienia jak działanie mitochondrium, reakcja pomostowa oraz fosforylacja oksydacyjna.

Dzień czwarty

Reakcje redukcyjne fotosyntezy

Podczas tych zajęć porozmawiamy o kluczowej roli światła w fotosyntezie. Przeprowadzisz doświadczenie, które wykonał w XX w. Robin Hill. Dowiesz się, w jaki sposób jest wytwarzana siła redukcyjna i jaka jest jej rola w dalszych procesach fotosyntezy. Takie zagadnienia jak fotosystem, siła redukcyjna, cykl Calvina-Benson nie będą dla Ciebie stanowiły już problemu!

Dzień piąty

Gorzka praca - słodki kołacz

Tydzień ciężkiej pracy zakończysz doświadczeniem z enzymami – dowiesz się jak ofiarna praca enzymów sprawia, że skrobia może stać się słodka! Zrozumiesz jak działają enzymy oraz jak ważne są dla prawidłowego funkcjonowania. Na zakończenie podsumujemy i utrwalimy zdobytą wiedzę.

Idea jest zbawieniem dzięki wyobraźni.

Frank Lloyd Wright